สุรวาท ยื่นกระทู้ถาม รมว.ศธ.ประเด็นโรงเรียนขนาดเล็ก

“สุรวาท” ยื่นกระทู้ถาม รมว.ศธ.ประเด็นโรงเรียนขนาดเล็ก

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสุรวาท ทองบุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ยื่นกระทู้ถามและรอ รมว.ศธ. มาตอบกระทู้ ที่สภาผู้แทนราษฎร

สุรวาท ยื่นกระทู้ถาม รมว.ศธ.ประเด็นโรงเรียนขนาดเล็ก

การศึกษา หากไม่มาตอบต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 เรื่อง คือ กระทู้ถามเฉพาะ 1/2565 เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทู้ถามเฉพาะ 2/2565 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด กระทู้ถามเฉพาะ 3/2565 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับพนักงานราชการ การจัดจ้างครูและบุคลากรอัตราจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในหน่วยงานและสถานศึกษาของรัฐ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ ที่ประชุม ครม. มีมติที่สำคัญอย่างยิ่งในการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง ศธ.ได้เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด แม้ปีที่ผ่านมาได้ขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันจาก 20 บาท เป็น 21 บาทแล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ค่าครองชีพได้ปรับสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ต้นทุนของการประกอบอาหารสูงขึ้นตามไปด้วย ศธ.ได้เล็งเห็นปัญหาและกลับมาทบทวนตัวเลขที่เหมาะสมของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพมากที่สุด ให้โภชนาการครบ 5 หมู่ เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับมติ ครม. ที่ได้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวัน ได้ปรับอัตราให้ตามขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน ข่าวการศึกษา โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเงิน 3,533,280,000 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,365,864,000 บาท นั้น

เปิดคู่วิวาห์ไฮโซ-มหาเศรษฐี ทายาทแสนล้านตระกูลดัง Previous post เปิดคู่วิวาห์ไฮโซ-มหาเศรษฐี ทายาทแสนล้านตระกูลดัง
UFABET เว็บพนันดีที่สุด Next post UFABET เว็บพนันดีที่สุด